CSEPEL Ü1-Ü2
arculat és design pályázat

Köszöntő

Borbély Lénárd

Budapest XXI. kerület
Csepel polgármestere


Tisztelettel köszöntöm a www.csepelarca.hu weboldalon!

„Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.”
(Gróf Széchenyi István)Nem véletlenül jutottak eszembe Gróf Széchenyi István fent idézett szavai a Csepel Kossuth Lajos utcai üzletközpontok arculat és design váltását megcélzó nyílt ötletpályázat kiírása kapcsán, hiszen fontos, hogy a múlt értékeit megőrizve, de a jelen elvárásainak és a jövő kihívásainak megfelelve legyünk képesek a folyamatos megújulásra, a fejlődésre, a teremtőmunkára. E gondolat szellemiségében Csepel fejlesztése tovább folytatódik. Ennek a folyamatnak kapcsán hirdeti most meg Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata nyílt ötletpályázatát, melytől az érintett városrész környezetének javulását, vonzerejének növekedését, élettel teli közösségi térré szerveződését várja.

Reményeink szerint a most útjára induló kreatív alkotási folyamaton keresztül a mára már elavult, némileg még a múltat idéző, a múlt hangulatát magán viselő építmény együttes és a hozzá kapcsolódó tér végre méltó, önmagán túlmutató, Csepel belvárosi jellegét méltón képviselni tudó, mindannyiunk számára mondanivalóval bíró, s egyben esztétikai élményt is nyújtani képes funkcionális épületkomplexummá és közösségi térré alakul át.

Az ötletpályázat mindenki előtt nyitva áll. Amit elsősorban várunk: kreatív ötletek, színes elgondolások, megvalósítható dizájn és vizuális elképzelések, friss gondolatok, új látásmód. Bízom benne, hogy ez a pályázat minden résztvevő számára kiváló lehetőséget kínál új és kreatív ötletek, vizualizációs elképzelések megfogalmazására, modern, XXI. századi értékek átadására.

A beérkezett ötletekre, elképzelésekre alapozott megújulás, az érintett területek és épületek újrakomponálása, kapcsolataik harmonizálása, a csepeli közösségi életbe történő intenzívebb bevonása élhetőbb funkcionális teret eredményez majd, s egyben hozzájárul egy kedvezőbb városkép kialakulásához is. Őszintén bízom abban is, hogy a központi fekvésű épületkomplexum és a hozzá szervesen kapcsolódó közösségi tér az arculat és dizájnváltásnak köszönhetően építészeti és városképi jelképként szolgál majd mind a csepeliek, mind pedig a Csepelre látogatók számára.

Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm az oldal kedves látogatóit, és indítom útjára az ötletpályázatot.

Végezetül hadd kívánjak sok sikert mindenkinek a kreatív alkotómunkához! S egyszersmind ajánlom valamennyi résztvevő figyelmébe Gróf Széchenyi István ide illő szavait:
„A tökéletesség felé vezető út csak az lehet, melyen az ember a közjóért munkálkodhatik.”

A PÁLYÁZATRÓL

 


Az ötletpályázat célja a Csepel, Kossuth Lajos utcai un. Ü1 és Ü2 üzletközpontok arculat és design váltásának kortárs építészeti, társ és képzőművészeti lehetőségeinek bemutatása.
Jelenleg a Csepel belvárosában lévő lepényépületek erős „retro” hangulatot árasztanak iparosított technológiával épített közel-környezetükben. Megjelenésük, térszervezésük, környezet kapcsolataik, technológiai és energetikai állapotuk egyaránt korszerűtlen, avult. Csepel közlekedésszervezése okán ezen épületek környezete tömegközlekedési gócpont, csepeliek tízezrei fordulnak meg itt napi szinten. Az Önkormányzat szándéka ezen területek és létesítmények újrakomponálása, bevonása a csepeli közösségi életbe. Célja egyben a kerülettel kapcsolatos közösség általi megítélés szűkebb és tágabb értelemben vett újraformálása.
A megújulás egy már régóta tartó folyamat következő állomása lenne, amely jelképezi az eddig elvégzett munkát és kijelöli a jövőben elvégzendő feladatok szellemi hátterét.
Megjelenésében olyan önmagán túlmutató, másodlagos jelentéstartalmakat hordozzon, ami Csepel belvárosának karakterét képviselni tudja. Építészeti jelként szolgáljon mind a csepeliek és a Csepelen átutazók számára.

A Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos utca Ü1 (hrsz.: 208529/8) és Ü2 (hrsz.: 208495/27) üzletközpontok döntő tulajdoni hányada a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának tulajdonát képezi. A Budapesti Városépítési Tervező Vállalat 1979-es típusterve alapján megvalósult épületek állapota épületszerkezeti, építészeti tekintetben egyaránt koruknak megfelelő állagú, avultságú.
Több mint 30 év alatt az egyes üzletek funkciója, a Bérlők személye többször változott. A tartószerkezetet és a bérleményi kontúrokat részben módosítva – változó nívójú – felújításokat, korszerűsítéseket végeztek el.
Az egységes tető alá idegen tulajdonú bódék is települtek, a beépítés egységét veszélyeztető módon.
A 2003-as homlokzat felújítás a 12x12m raszterre szerkesztett acélszerkezet pillérvázas, konzolos acél főtartós, acél trapézlemezes lapos tetős épületek építészeti arculatát, „retro” enyhén posztmodern voltát, domináns, tagolt parapet mellvéd szerkezetét nem változtatta.
A közel-környezetben jelentős változást generált a Karácsony Sándor gyalogos utca nívós rekonstrukciója, amit 2015 évben a Kossuth Lajos utca – sajnos csak részleges - felújítása (felújítás, forgalomcsillapítás, átalakítás) követett.
A Szent Imre tér/Busz végállomástól Görgey Artúr tér/Rendelőintézetig tartó észak – déli gyalogos tengely spontán alakuló, „retro” nívója most már erős kontrasztot képez, arculat és design váltása elkerülhetetlen igény, természetesen a gazdaságossági feltételek teljesítésével.

Az épületek tartószerkezeti és statikai tulajdonságaik miatt csak korlátozva engedik meg a tetőfelületek kihasználhatóságát, épületrészekkel, emelet-ráépítéssel történő bővítését a jelenlegi tartó szerkezet nem bírja el.
A Kossuth Lajos utca parkolási rendje, közúti forgalma, forgalomtechnikája nem változtatható.
Az épületek tetejére cca. 300 lakásból lehet rálátni, az Ü1, Ü2 üzletközpontok teteje domináns „ötödik” homlokzat.
Az épületek meglévő bérlői struktúrája korlátozott kereteken belül átalakítható.
Karácsony Sándor utca és Kossuth Lajos utca térburkolata, közlekedési rendje nem az áttervezendő projekt része.

Ezen igények színvonalas megfogalmazása, új építészeti ötletekkel történő megvalósítása széleskörű elfogadottsággal, friss gondolatokkal, konszenzussal lehetséges.
Az ötletpályázat díjazása lehetőséget ad a legjobb ötletek megvásárlására és későbbi hasznosítására.

A helyszín szabadon bejárható, ezért szervezett bejárást nem tervezünk. Természetesen külön pályázói igény esetén lehetőséget biztosítunk a bejárásra, melyről a regisztrált pályázókat értesítjük.
Regisztráció

Letöltés          

Kérdések és felvetésekKérdések - válaszok

Ötletek, felvetések  

Bíráló bizottság tagjaiBeérkezett pályaművekBontási jegyzőkönyv - Ü1-Ü2 ötletpályázat

01 - Sport és gasztró (zip, fájl méret: 24,8 Mb) 

02 - Fény és üveg (zip, fájl méret: 25,3 Mb) 

03 - Hullámzó áttetszőség (zip, fájl méret: 12,6 Mb) 

04 - Tető passzázs (zip, fájl méret: 42,3 Mb) 

05 - Színes pixelkert (zip, fájl méret: 472 Mb)

06 - Acélgerenda struktúra (zip, fájl méret: 6,6 Mb)  

07 - Lecsorduló zöld (zip, fájl méret: 124 Mb)

08 - Ívek behálózva (zip, fájl méret: 6,4 Mb)  

09 - Közösségi kert (zip, fájl méret: 85,7 Mb) 

10 - Növényparaván (zip, fájl méret: 127 Mb)

11 - Lebegő séta (zip, fájl méret: 11,8 Mb) 

12 - Cső és zsiráf (zip, fájl méret: 39,7 Mb) 

13 - Hullámzó szalag (zip, fájl méret: 36,8 Mb)